capcelera

OPUC > Funcions > Funcions

Funcions

 

Unificar, sistematitzar i analitzar informació sobre les polítiques, les actituds i les pràctiques relacionades amb els usos plurilingües al sistema universitari de Catalunya. La disponibilitat d’aquesta informació ha de permetre als gestors de la política universitària la possibilitat de prendre decisions d’una manera més fonamentada i avaluar els resultats de certes iniciatives.

       Accés a informació actualitzada online sobre la situació dels usos lingüístics al sistema universitari català en relació al desenvolupament

       del multilingüisme.

       Accés a un compendi comparatiu dels diferents documents relacionats amb la política lingüística de les universitats catalanes.

       Servei de consultoria personalitzada (telefònica o presencial) en relació a l’accés a informació concreta relacionada amb els usos lingüístics en

       l’àmbit universitari.

       Accés a un seguit de referents internacionals relacionats amb el disseny i implementació de polítiques en universitats d’altres països.

       Organització periòdica de trobades d’experts en l’àmbit del multilingüisme a les universitats per tal d’analitzar aspectes concrets de les polítiques

       i pràctiques plurilingüe

Transferència i divulgació de coneixements mitjançant l’elaboració i difusió d’e ines de treball, programes de formació i documents de referència per a la implementació efectiva del plurilingüisme a les universitats catalanes. Aquests documents, que poden adoptar el format d’estudis, guies, manuals, díptics, etc., en suport paper o virtual, anirien adreçats als tres sectors de la comunitat universitària a Catalunya: personal d’administració i serveis, professorat i estudiantat.

       Organització de seminaris formatius (online i presencials) adreçats a professorat i PAS de les universitats catalanes.

       Facilitar l’accés de professorat i alumnat a materials formatius tant pel que fa a l’aprenentatge d’una tercera llengua, l’ensenyament en aquesta

       llengua i la gestió de més d’una llengua en una assignatura.

       Dissenyar i difondre materials per facilitar la docència i aprenentatge de terceres llengües.

       Posada en marxa d’un entorn virtual per a l’aprenentatge autònom de la llengua anglesa per part dels diferents membres de la comunitat

       universitària, especialment l’alumnat i el professorat.

       Disseny de manuals de bones pràctiques per a la introducció de terceres llengües, per la gestió del plurilingüisme a les aules i per al seguiment

       i avaluació de les accions que les universitats fan en relació a la promoció del plurilingüisme.

 

 
 

 

Darrera modificació: 26/05/2015
Imprimir Enrera Pujar
Inici | Accessibilitat | Sobre el web | Mapa | Avís legal | Contacte
© 2011 Universitat de Lleida - Pl. Víctor Siurana 1, 25003 Lleida - Tel. (+34) 973 702 000 - Tots els dret reservats
Ombra